pátek 26 úno 2021

Bez kolagenu to prostě nejde

Můžeme o tom vést spory, můžeme s tím i nesouhlasit, ale to je asi tak všechno, co se s tím dá dělat (klasik promine)

Už víme, že život na naší Zemi je založený na bílkovinách. Začíná v okamžiku, když se řetězce aminokyselin vyvíjejí ve spirálu. Uhlík, dusík, vodík a kyslík se postupně spojují, ...

.. nejprve v aminovou nebo karboxylovou skupinu, a pak ve stále složitější aminokyseliny, které tvoří stále větší peptidy a jako výsledek - bílkoviny, jinak též proteiny.

Bílkovina je původ a zdroj života. To je tak zásadní sdělení, že si ho musím zopakovat: bílkovina je původ a zdroj života. Různě složené bílkoviny hrají rozhodující roli pro biologické postavení jednotlivých organismů. Bílkoviny tedy nabývají různých forem.

U člověka je nejdůležitější formou bílkovin kolagen.

Nejdůležitější tkání našeho těla je pojivová tkáň. Vytváří základnu a podstatu našich orgánů a tkání. Spolu s krví a lymfou tvoří vnitřní prostředí organismu. A nejdůležitější a rozhodující bílkovinou pro dobrou formu pojivové tkáně, a tudíž i tvorbu celého organismu, je kolagen. Je základním materiálem mezibuněčné hmoty pojivové tkáně. Je to bílkovina, která tvoří více než 1/3 všech bílkovin v organismu.

Skutečný biologický věk lidského těla je dán stavem těch bílkovin, které spojují dohromady téměř všechny buňky organismu. A kolagen, do kterého je organismus doslova ponořen, nejvěrněji odráží jeho biologický potenciál.

O tom, že kolagen je bílkovinou mládí, se můžeme přesvědčit pohledem do zrcadla. Vrásky, nejviditelnější známka stárnutí, jsou výsledkem rozředění kolagenních vláken v tkáních pokožky. Právě kolagen (v menší míře i elastin) je zodpovědný především za elasticitu, hladkost a pružnost kůže. Kdo si dlouho uchová „dobrý" kolagen v tkáních pokožky, vypadá dlouho mladě.

Myslet však na kolagen pouze pro jeho funkci chránící tvář před zvrásněním je krátkozraké. Kolagen je základní bílkovinou pojivové tkáně, která váže a dává tvar orgánům (srdce, plíce apod.). Plní podpůrnou a ochrannou funkci. Produkty disimilace (rozkladu) kolagenu - volné aminokyseliny - zprostředkovávají výživu buněk, a zároveň mají obnovující a regenerační vlastnosti pro organismus. Po nemoci nebo po úrazu právě bílkoviny pojivové tkáně pomáhají opravit poškozené části těla. Aby došlo ke zhojení, je nutná aktivita složek kolagenu neboli volných aminokyselin. Na poranění, zlomeniny, cévní mozkové příhody a další problémy po jisté době zapomeneme jen proto, že procesy látkové přeměny (metabolické procesy) s účastí kolagenových aminokyselin opraví vzniklá poškození. Pohledem na jizvu, velmi nízkou to cenu za přežití, si můžeme uvědomit, že bez hojení by život neexistoval.

K procesům obnovy a regenerace však nedochází jenom v důsledku nemocí a úrazů. Většina látek lidského těla se pravidelně obnovuje v určitém cyklu. Za necelý měsíc se např. zcela vymění kolagen v játrech, zatímco v kostech to trvá více než rok.

Zde je graf, který ukazuje běžný stav obnovy kolagenu ve vztahu ke stáří člověka. Netřeba připomínat, že 100% obnova znamená plně funkční "mladé" tělo :-)

Graf obnovy kolagenu v těle